Galerie postoj

Galerie Postoj je nezávislý veřejný výstavní prostor, který nepobírá žádné dotace, granty ani sponzorské dary. Galerie Postoj pomocí přehledné instalace uměleckých děl a srozumitelné formy kurátorského jazyka prezentuje světové výtvarné umění 21. století širokému spektru diváků.

Postoj Gallery is an independent gallery that receives no subsidies, grants, or sponsorship. Postoj Gallery presents 21st-century world art to a wide range of viewers through a precise installation of artworks and a comprehensible form of curatorial language. 

Tisky k prodeji

Prints for sale

Něžný Murčik n.1

Autor: Lucie Pouchová

Signatura: PD, 2024

Druh barev: Digitální matný tisk

Rozměr: 420 mm x 594 mm (A2)

Druh podkladu: Litho-realistic Paper 270g/m2

900 Kč

Něžný Murčik n.2

Autor: Lucie Pouchová

Signatura: PD, 2024

Druh barev: Digitální matný tisk

Rozměr: 420 mm x 594 mm (A2)

Druh podkladu: Litho-realistic Paper 270g/m2

900 Kč

Něžný Murčik n.3

Autor: Lucie Pouchová

Signatura: PD, 2024

Druh barev: Digitální matný tisk

Rozměr: 420 mm x 594 mm (A2)

Druh podkladu: Litho-realistic Paper 270g/m2

900 Kč

Print n.1

Autor: Anina Menger

Signatura: PD, 2023

Druh barev: Digitální matný tisk

Rozměr: 420 mm x 594 mm (A2)

Druh podkladu: Heavyweight coated Paper 230g/m2

900 Kč

Print n.2

Autor: Anina Menger

Signatura: PD, 2023

Druh barev: Digitální matný tisk

Rozměr: 420 mm x 594 mm (A2)

Druh podkladu: Heavyweight coated Paper 230g/m2

900 Kč

Print n.3

Autor: Anina Menger

Signatura: PD, 2023

Druh barev: Digitální matný tisk

Rozměr: 420 mm x 594 mm (A2)

Druh podkladu: Heavyweight coated Paper 230g/m2

900 Kč

Ceník obrazů / price list of paintings

Open 

Něžný murčik

27.2.-15.2. 2024

GRAND OPENING 27.2. 2024, 18:00

Kurátorský text / Curatorial text 

Open 

máte zájem o umělecké dílo?

Interested in buying one of our artworks?

Pro zájem o některé z vystavených uměleckých děl nás prosím kontaktujte prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře 

If you are interested in any of the exhibited artworks, please contact us via this contact form

Jméno / Name E-mail
O jaké dílo máte zájem / In which painting are you interessted in
Něžný Murčik n.1
Něžný Murčik n.2
Něžný Murčik n.3
Print n.1
Print n.2
Print n.3
Chcete něco dodat / Anything to add Souhlasím se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů Odeslat

KDO ZA GALERIÍ POSTOJ STOJÍ? 

Who is behind this project? 

Filip Kolář

Ředitel galerie, mezinárodní spolupráce

Filip v roce 2022 Galerii Postoj založil a je zodpovědný za směřování a plynulý chod výstavního prostoru.  

Filip founded Postoj Gallery in the year 2022 He is responsible for management and international cooperation.

filip.kolar@galeriepostoj.cz

Karolína Špundová 

Marketing a PR

Karolína je zodpovědná za marketing a PR a stará se tak o celkovou Komunikaci galerie Postoj. 

Karolína is responsible for marketing and PR and takes care of the overall communication of the Postoj Gallery.

karolina.spundova@galeriepostoj.cz

Otakar Šubrt 

Kurátor, dramaturgie výstavního programu 

Otakar je zodpovědný za organizační stránku výstav, vernisáží, a jiných akcí pořádaných galerií. 

Otakar is responsible for the organizational aspect of exhibitions, openings, and other events organized by the gallery.

otakar.subrt@galeriepostoj.cz

Kontakt

Contact 

Vestibul stanice metra B – Náměstí Republiky (Palladium) – Nové Město, 110 00, Praha 1

info@galeriepostoj.cz

GDPR & VOP

Download

PRESS            

Open